ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΟΥΤΣΑ” Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ”
/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΟΥΤΣΑ” Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΟΥΤΣΑ” Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ

με προϋπολογισμό 175.956

Το τεύχος δημοπράτησης και τα συνοδά σχέδια μπορούν να αντληθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

,ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 00 Ευρώ

Πίνακας αποφάσεων 7ης/2019 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.E. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)”