Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών
  • Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
  • Τμήμα ΚΕΠ