Α/Βάθμιες Σχολικές Μονάδες

Νηπιαγωγεία

ΝηπιαγωγείατηλέφωνοfaxΔιεύθυνση
1ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου22620589232262057028Σχηματάρι
2ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου22620593662262059366Σχηματάρι
3ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου22620567192262056719Σχηματάρι
Νηπιαγωγείο Αεροδρομίου Τανάγρας22620459242262059630Αεροδρόμιο Τανάγρας
Νηπιαγωγείο  Οινόης22620580072262058007Οινόη
1ο Νηπιαγωγείο Οινοφύτων22620314462262031446Οινόφυτα
2ο Νηπιαγωγείο Οινοφύτων22620311942262031194Οινόφυτα
Νηπιαγωγείο Τανάγρας22620553052262055305Ταναγρα
Νηπιαγωγείο Δηλεσίου22620360222262036022Δήλεσι
Νηπιαγωγείο Σκούρτων22630312532263031253Σκούρτα
Νηπιαγωγείο Πύλης22630312172263031217Πύλη
Νηπιαγωγείο  Καλλιθέας22620940402262094040Καλλιθέα
Νηπιαγωγείο  Ασωπίας22620953832262095383Ασωπία
Νηπιαγωγείο  Άρματος22620715622262071562Αρμα
Νηπιαγωγείο  Αγίου Θωμά22620370222262037022Αγ. Θωμάς
    
ΓΡ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 22620 80002-22620 27859-22620 25148

Δημοτικά σχολειατηλέφωνοfaxΔιεύθυνση
1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου22620583372262058337Σχηματαρι
2ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου22620585472262058547Σχηματαρι
3ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου22620593442262059344Σχηματαρι
Δημοτικό Σχολείο Οινόης22620580072262058007Οινόη
Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων22620313312262031331Οινόφυτα
Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου22620345042262034504Δήλεσι
Δημοτικό Σχολείο Τανάγρας22620553622262055362Τανάγρα
Δημοτικό Σχολείο Ασωπίας22620953832262095383Ασωπία
Δημοτικό Σχολείο Άρματος22620711552262071155Αρμα
Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας22620940402262094040Καλλιθέα
Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων22630312532263031253Σκούρτα
Δημοτικό Σχολείο Πύλης22630312172263031217Πύλη
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά22620374842262037484Αγ. Θωμας
    
ΓΡ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 22620 80002-22620 27859-22620 25148