Προσχολική Εκπαίδευση

Πληροφορίες για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τανάγρας

Στο Δήμο Τανάγρας και στον τομέα της προσχολικής αγωγής λειτουργούν τρεις παιδικοί σταθμοί:


Α) ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Διεύθυνση:  Οδός Ζαϊμη και Καπετάν Ιωάννη Λιάπη  Τ.Κ. 32011

Τηλέφωνο:  22620 31447

Υπεύθυνη:  Η παιδαγωγός Κουμαντζά Κων/να


Β) ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Διεύθυνση:  Οδός  Χρυσανθέμων 18  Τ.Κ. 32009

Τηλέφωνο:  22620 58377

Υπεύθυνη:  Η παιδαγωγός Καλύβα Παναγιώτα.


Γ) ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ

Διεύθυνση:  Αγ. Θωμάς  Τ.Κ. 32009

Τηλέφωνο:  22620 37077

Υπεύθυνη:  Η παιδαγωγός Σκλαβενίτη  Έφη.


Λειτουργία Παιδικών Σταθμών


Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από τις 7 π.μ. εως τις 4 μ.μ. ανάλογα με το προσωπικό που διαθέτουν. Διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά το μήνα Αύγουστο και τις ημέρες αργιών που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς γίνονται κάθε χρόνο 20 Μαΐου μέχρι 20 Ιουνίου, όμως υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την περίπτωση όπου υπάρχουν κενές θέσεις στους παιδικούς σταθμούς.

Τα νήπια για να έχουν δικαίωμα εγγραφής στον παιδικό σταθμό πρέπει κατά την περίοδο των εγγραφών να έχουν συμπληρώσει τα 2 και1/2 έτη τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις εγγραφής των νηπίων από τους παιδικούς σταθμούς καθώς και από το Δημαρχείο αλλά να τις παραδίδουν στις υπεύθυνες παιδαγωγούς των παιδικών σταθμών προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς είναι :

  • Η αίτηση εγγραφής μαζί με πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού.
  • Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντίγραφου καθώς και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  • Βεβαίωση εργασίας του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και για τους δύο γονείς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης ενσήμων του τελευταίου τριμήνου αν πρόκειται για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
  • Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για το ωράριο παραμονής του παιδιού στον χώρο του παιδικού σταθμού καθώς και δήλωση των ονομάτων συνοδείας των παιδιών κατά την παραλαβή τους από τον σταθμό.
  • Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη  είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται.


Στα παρακάτω links θα βρείτε τα δικαιολογητικά: