Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
  • Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας
  • Τμήμα Ταμείου