Τελευταία νέα

POSTED August 24, 2023 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ2/2023) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Οι πίνακες είναι προσωρινοί και κατά αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μορoιοδότητης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2023
POSTED August 3, 2023 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τανάγρας Υποβολή αιτήσεων : […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάρτησης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Προσφορές 28/2023/ZeroDropSchimatari
POSTED July 31, 2023 / NEA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάρτησης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Προσφορές 28/2023/ZeroDropSchimatari

Ο Οργανισμός GWP-Med, εκπροσωπούμενος από το Ινστιτούτο MIO-ECSDE, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για προσφορές για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ανακυκλοφορίας και Επαναχρησιμοποίησης του Νερού που Χρησιμοποιείται για την Πλύση των Φίλτρων της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού της Καλλιθέας, του Δήμου Τανάγρας, στο πλαίσιο του έργου Zero Drop Schimatari. Χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων-Κοινωνικό Παντοπωλείο   & Ν.Π.Δ.Δ(ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) Δήμου Τανάγρας έτους 2023- 2024»
POSTED July 12, 2023 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων-Κοινωνικό Παντοπωλείο   & Ν.Π.Δ.Δ(ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) Δήμου Τανάγρας έτους 2023- 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων-Κοινωνικό Παντοπωλείο   & Ν.Π.Δ.Δ(ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) Δήμου Τανάγρας έτους 2023- 2024», συνολικού προϋπολογισμού 173.963,08 € πλέον ΦΠΑ Αρθμ.:550-2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ