Τελευταία νέα

Ανακοίνωση για δρομολόγια Δημοτικής συγκοινωνίας για τα μπάνια – Καλοκαίρι 2024
POSTED July 12, 2024 / NEA

Ανακοίνωση για δρομολόγια Δημοτικής συγκοινωνίας για τα μπάνια – Καλοκαίρι 2024

Ο Δήμος Τανάγρας ανακοινώνει  ότι από Τετάρτη 17/07/2024 θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια της Δημοτικής συγκοινωνίας για τα μπάνια. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΣΟΧ2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
POSTED July 11, 2024 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ιΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τανάγρας Υποβολή αιτήσεων : Από Παρασκευή 12/7/2024 έως και Πέμπτη 25/07/2024 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – « Η Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π θα τροφοδοτεί τον Δήμο Τανάγρας με ακατέργαστο νερό από τον κλάδο της Υλίκης»
POSTED July 9, 2024 / NEA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – « Η Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π θα τροφοδοτεί τον Δήμο Τανάγρας με ακατέργαστο νερό από τον κλάδο της Υλίκης»

Η εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π  με το υπ’ αρ. 818, 26-6-2024, έγγραφό της ενημερώνει τον Δήμο Τανάγρας ότι η τροφοδοσία του με ακατέργαστο νερό θα εξυπηρετείται, μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμαστικών λειτουργιών, από τις 10 Ιουλίου κι εφεξής από τον κλάδο της Υλίκης. Σύμφωνα με το έγγραφό της, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 11892/28-6-2024
POSTED June 28, 2024 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 11892/28-6-2024

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίας Ο Δήμος Τανάγρας μετά την αριθ. 156 / 2024 (ΑΔΑ: ΡΕΥ9ΩΗΒ-ΚΒΣ ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έξι ( 6 ) ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ