NEA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Δήμος Τανάγρας αποκρούει την μικροπολιτική και κερδίζει την πρώτη μάχη για τη χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων στην Κεραμιδέζα.
/ / /

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Δήμος Τανάγρας αποκρούει την μικροπολιτική και κερδίζει την πρώτη μάχη για τη χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων στην Κεραμιδέζα.

Με αφορμή κακόβουλη για άλλη μια φορά και πλήρως ατεκμηρίωτη κριτική που δημοσιοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η Δημοτική Αρχή αδρανεί και δεν ασχολείται με το μεγάλο ζήτημα του ΧΥΤΒΑ, υπενθυμίζουμε εκ νέου σε όσους έχουν επιλεκτική μνήμη και κυρίως ενημερώνουμε υπεύθυνα τους συμπολίτες μας, για τη μεγάλη επιτυχία του Δήμου μας να οδηγήσει σε αναπομπή και επανάκριση την από 24/08/21 παράνομη απόφαση χωροθέτησης που είχε ληφθεί εν κρυπτώ (μήνα Αύγουστο),  με τη προσδοκία του επενδυτή και όσων τον υποστηρίζουν, φανερά ή όχι, ηθελημένα ή αθέλητα, αυτή η απόφαση να καταστεί η ακλόνητη βάσει της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υποδοχέα Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Η ομόφωνη και πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθοδήγησε αναγκαστικά και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ακολούθως η δυναμική παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής στις υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης,  έφεραν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα τους, έστω ένα χρόνο αργότερα. Προκάλεσαν την έκδοση νέας απόφασης χωροθέτησης του ΧΥΤΒΑ (πάλι Αύγουστο), σε «συμμόρφωση» των όσων είχαν τεθεί από τον Δήμο μας (και μόνο), ανοίγοντας μας ένα νέο πεδίο ισχυρής πολιτικής και κυρίως ισχυρής νομικής αμφισβήτησης της δυνατότητας κατασκευής του ΧΥΤΒΑ στη Κεραμιδέζα.

Πέραν αυτού ενάντια στη σύγχυση και τη συσκότιση που επιχειρείται εκ νέου, προς όφελος τίνος άραγε και για τη πλήρη ενημέρωση των συμπολιτών μας σημειώνουμε:

  • με τη λήψη της υπ’ αριθμ. 21/22.12.21 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη παρανόμως εκδοθείσα 1η απόφαση χωροθέτησης και την έγκριση μέτρων αντίδρασης και νομικών ενεργειών, ο Δήμος μας κατέθεσε Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ, εξαντλώντας ήδη από την πρώτη στιγμή κάθε διαθέσιμη υφιστάμενη νομική αντίδραση
  • ήδη από 30.06.22 και εν όψει της απειλής να εκδοθεί ΑΕΠΟ (έγκριση ΜΠΕ του ΧΥΤΒΑ), προσέφυγε κατόπιν ενδελεχούς έρευνας αγοράς, στη σύναψη συμφωνίας με εξειδικευμένο νομικό γραφείο και με αντικείμενο τη προετοιμασία και κατάθεση προσφυγής στο ΣτΕ, όταν και εάν εκδοθεί σχετική ΑΕΠΟ
  • στις 02.08.22 ενημερώθηκε για την έκδοση της από 01.08.22 ΝΕΑΣ απόφασης χωροθέτησης. Αυθημερόν (στις 02.08.22) απέστειλε σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία (ΠΕΧΩ Στ. Ελλάδας), ζητώντας αντίγραφο των σχεδίων και μελετών του φακέλου, βάσει των οποίων εξεδόθη η νέα απόφαση χωροθέτησης.
  • στις 03.08.22 ενημέρωσε τα συνεργαζόμενα νομικά γραφεία, για την χωροθέτηση και την ΜΠΕ, για τη δημιουργία κατάστασης πλήρους νομικής ετοιμότητας
  • στο διάστημα 4-5/08.22 παρέλαβε σταδιακά τα αιτηθέντα στοιχεία (σχέδια και μελέτες)
  • στις 09.08.22 (ελάχιστες μέρες μετά /μεσολαβεί Σαβ/κο), μετά από τη μελέτη του διαθέσιμου υλικού, ο Δήμαρχος κος Β. Περγάλιας, κατέθεσε έντονο ΔΙΑΒΗΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ προς τον Γενικό Δ/ντη Περιβάλλοντος, αμφισβητώντας ευθέως και πλήρως τεκμηριωμένα, την κρινόμενη ΜΠΕ και απαιτώντας την απόσυρση του φακέλου της, ούτως ή άλλως παράνομης, ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία αξιολόγησης, της ήδη υποβληθείσας μελέτης (ΜΠΕ). Αναλυτικά οι  λόγοι – ισχυρισμοί της Δημοτικής Αρχής  περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται.
  • ακολουθεί στις 10.08.22 ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας της όλως προσφάτως εκδοθείσας νέας έγκρισης χωροθέτησης (01.08.22) και κλείνει ο κύκλος των νόμιμων και δυνατόν να υλοποιηθούν ενεργειών
  • ΟΜΩΣ στις 10.08.22 και ενώ ο Δήμος Τανάγρας και ουδείς άλλος, θιγόμενος πολίτης, φορέας, ενδιαφερόμενος κ.λπ,  έχει ήδη ολοκληρώσει  εντός ελαχίστων ημερών και με ταχύτητα και πληρότητα σπάνια για το ελληνικό διοικητικό και αυτοδιοικητικό σύστημα,  όλες τις νόμιμες ενέργειες που ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν, οι γνωστοί κύκλοι αυτοανακηρύσσονται σε προστάτες της νομιμότητας και της δημόσιας υγείας και μη γνωρίζοντες τα πραγματικά γεγονότα αυτοκαταργούνται μέσα από την κατάρρευση των ψευδών και ανυπόστατων επιχειρημάτων τους «περί αδράνειας και ενοχής της Δημοτικής Αρχής».

Επ’ αφορμή και αυτού του δυσάρεστου (κατ’ επανάληψη) περιστατικού, ο Δήμαρχος Τανάγρας Β. Περγάλιας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με πολλές ευκαιρίες και σε όλους τους τόνους, έχουμε διακηρύξει πως κάθε προσπάθεια συμβολής και υποστήριξης των ενεργειών του Δήμου για όλα τα κοινωνικά, αναπτυξιακά και πολιτικά ζητήματα της περιοχής μας είναι ευπρόσδεκτη και απαραίτητη. Γιατί προσθέτει στην δύναμη και την δυναμική μας, όταν βέβαια έχει την ίδια φορά, την ίδια κατεύθυνση.

Με σταθερή προσήλωση και πίστη σ’ αυτή την πάγια θέση και στρατηγική μας, έχουμε καλέσει κάθε ενεργό πολίτη και κάθε ενεργό κοινωνική ομάδα να συστρατευθεί μαζί μας και να συμβάλλει στη γιγάντια προσπάθεια μας για την αποτροπή της κατασκευής της χωματερής των επικίνδυνων αποβλήτων στη Κεραμιδέζα (ΧΥΤΒΑ), παράλληλα με την επιδίωξη μας να επιτύχουμε επιτέλους την περιβαλλοντική εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων,  κρατώντας ψηλά το δημόσιο συμφέρον και με όρους που θα δικαιώνουν τους αγώνες του Δήμου και των συμπολιτών μας και θα προστατεύουν τη δημόσια υγεία ως υπέρτατο αγαθό.

Σ’ αυτή τη προσπάθεια δημιουργίας ενός μεγάλου, ευρύτατου κοινωνικού ρεύματος, δεν περισσεύει κανείς. Προϋπόθεση είναι όλοι όσοι συστρατεύονται και επιθυμούν να έχουν αναφορά και δύναμη που πηγάζει από τους πολίτες και τον δημόσιο χώρο, να υπηρετούν το ρόλο τους με ευθύνη και αρχές. Να διερευνούν τα δεδομένα πριν μιλήσουν και να σέβονται την αλήθεια και όσους την υπηρετούν, ζητώντας και συγγνώμη καμμιά φορά, όταν παρεκτρέπονται από άγνοια ή ακόμα και από πρόθεση πηγάζουσα από ταπεινές μικροπολιτικές ανάγκες και σκοπιμότητες. Άλλως ο τόπος μας, ο όμορφος Δήμος Τανάγρας δεν θα πάει μπροστά, όσο του αξίζει τουλάχιστον».

Συν/νο: Η αρ. πρωτ. 13366/09.08.2022 επιστολή του Δήμου Τανάγρας στη Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΧΩΣ 2-8

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

11-8-22 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Δήμος Τανάγρας αποκρούει την μικροπολιτική

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2022