ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2022
/ /

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ2/2022) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

16. 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

16.ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

16.ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

16.ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

16. ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

Όλοι οι πίνακες συμμετεχόντων, επιτυχόντων-προσληπτέων, επιλαχόντων κ.λ.π. θα βρίσκονται στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο Δήμος Τανάγρας αποκρούει την μικροπολιτική και κερδίζει την πρώτη μάχη για τη χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων στην Κεραμιδέζα.
Πρόσκληση για την 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2022