Τελευταία νέα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Οινοφύτων”
POSTED May 18, 2017 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Οινοφύτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ με προϋπολογισμό 58.000,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Σχηματαρίου”
POSTED May 12, 2017 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Σχηματαρίου με προϋπολογισμό 49.999,02 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
POSTED May 11, 2017 / NEA

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια : «ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»προυπολογισμού δαπάνης 25.967,50 € πλέον ΦΠΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνοπτικός Διαγωνισμός: Ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 2017 Δήμου Τανάγρας
POSTED May 5, 2017 / NEA

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 2017 Δήμου Τανάγρας

AOE 231-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚ 117-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ END ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινόης”
POSTED May 4, 2017 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινόης”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Οινόης με προϋπολογισμό 49.994,44 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Δήμου Τανάγρας 2016”
POSTED July 20, 2016 / NEA

Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Δήμου Τανάγρας 2016”

Α.O.Ε. 410.2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚ.287-2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ ΜΕΣΩΝ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2016 ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Σκούρτων (Β’ Φάση)”
POSTED March 17, 2016 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Σκούρτων (Β’ Φάση)”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΣΚΟΥΡΤΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ) με προϋπολογισμό 190.500,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ