ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση Εισόδου Τ.Κ. Κλειδιού”
/

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση Εισόδου Τ.Κ. Κλειδιού”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ

με προϋπολογισμό 191.475,36 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.)

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

tanagra.gr

Πρόσκληση για την 29η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2017
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων περιοχής Ασωπού»”