ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο “Μελέτες για το έργο Περιβαλλοντική Ανάκτηση του Υπόγειου Υδροφορέα”
/

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο “Μελέτες για το έργο Περιβαλλοντική Ανάκτηση του Υπόγειου Υδροφορέα”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο

Μελέτες για το έργο “Περιβαλλοντική Ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα”

με προϋπολογισμό 622.241,93 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.)

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τους ακόλουθους συνδέσμους

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΕΕΕΠ

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΕ

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Τανάγρας
Πίνακας θεμάτων 36ης/2017 συνεδρίασης Ο.Ε.