NEA

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού 2021 – 2023, προϋπολογισμού δαπάνης 279.196,00 πλέον Φ.Π.Α , ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
/ / /

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού 2021 – 2023, προϋπολογισμού δαπάνης 279.196,00 πλέον Φ.Π.Α , ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

66ΞΕΩΗΒ-ΑΥΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

414-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.Ver_1_1

Α.O.Ε. 151.2021 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2021-2023 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ).Ver_1_1

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2021-23 ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού διαρροών, ελέγχου ποιότητας και μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού” στο Δήμο Τανάγρας
Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ” για τα έτη 2021 -2024, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού1.133.000€ πλέον Φ.Π.Α. 24 %