ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων από Οινόφυτα έως ΕΕΛ” (ΑΑ:189448)
/

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων από Οινόφυτα έως ΕΕΛ” (ΑΑ:189448)

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων από Οινόφυτα έως ΕΕΛ (ΑΑ:189448)

με προϋπολογισμό 1.200.000,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση για την 22η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ανακοίνωση – Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με Θέμα: Σχηματισμός Τμημάτων Γυμναστικής