ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού της μελέτης για το έργο «Ανάπλαση εισόδου και διαμόρφωση πλατείας οικισμού Σχηματαρίου»
/

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού της μελέτης για το έργο «Ανάπλαση εισόδου και διαμόρφωση πλατείας οικισμού Σχηματαρίου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο

Μελέτη για το έργο «Ανάπλαση εισόδου και διαμόρφωση πλατείας οικισμού Σχηματαρίου»

με προϋπολογισμό 138.670,99 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δηλεσίου Δήμου Τανάγρας στις 06/05/2020
Πίνακας αποφάσεων 15ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής