ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021
/ /

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΑΣΕΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:     ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΟΧ1_2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΟΧ1_2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ:ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΟΧ1_2021 -ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Πρόσκληση για την 5η συνεδίαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας
Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης αύριο Πέμπτη 8/4 στην Πλάκα Δηλεσίου.