ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4
/ /

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ4/202Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΜΗΝΩΝ

Για να δείτε το πρακτικό και τον πίνακα  των αιτήσεων του πληρούν τις προϋποθέσεις καθώς και τον πίνακα των απορριφθέντων αιτήσεων πατήστε εδώ

tanagra.gr/…/ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΣΟΧ-4.pdf

Ανακοίνωση διακοπής νερού στη Δ.Ε. Σχηματαρίου
Πίνακας αποφάσεων 33ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής