ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1814/11-02-2021
/ /

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1814/11-02-2021

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1814/11-02-2021  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ¨Η ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 5η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ_000014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

                                         /14-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ_000015.pdf

Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Τανάγρας από 22/2/2021 έως 28/2/2021
Ανακοίνωση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Βοιωτίας της Π.Ε. Βοιωτίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του