Πίνακες Θεμάτων Τοπικών Συμβουλίων

Πίνακας θεμάτων 1ης συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Πλάκας Δηλεσίου 2024