Πίνακες Θεμάτων Τοπικών Συμβουλίων

Πίνακας θεμάτων 2ης συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Πλάκας Δηλεσίου 2024