Πίνακες Θεμάτων Τοπικών Συμβουλίων

Πίνακας θεμάτων 1ης συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Δηλεσίου 2024