ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 7ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας