ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 6ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας