ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 6ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας