NEA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ και το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ σε πρόταση κατασκευής ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
/ / /

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ και το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ σε πρόταση κατασκευής ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

Με την υπ΄ αριθ. 14/2022 απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, έπειτα από μία πολύωρη, ουσιαστική και δημιουργική συζήτηση, γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης βιομηχανικών Αποβλήτων (ΟΕΔΒΑ) στο Δ. Τανάγρας», στη θέση «Κεραμιδέζα» ή «Λάκκα  Ντρεϊτα της Δ.Ε. Τανάγρας.

Το έργο αφορά σε μία τεχνική υποδομή διαχείρισης και ταφής επικινδύνων και μη αποβλήτων που έχει σχεδιαστεί ως Στρατηγική Ιδιωτική Επένδυση, με σκοπό την υλοποίηση του στο Δήμο Τανάγρας, σε απόσταση 2,5 χλμ από τα όρια του οικισμού του Σχηματαρίου, καθώς και σε απόσταση 300 μέτρα από τα όρια της περιαστικής Ζώνης Ελέγχου δόμησης του ΓΠΣ Σχηματαρίου (περιοχή με χρήση κατοικίας και κοινωφελών χρήσεων).

Της εν λόγω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχε προηγηθεί η υπ’ αριθ. 194/2021 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας, το οποίο, σε συνέχεια αντίστοιχων παλαιότερων αποφάσεων του, γνωμοδότησε επίσης αρνητικά για το ίδιο θέμα. Για τη λήψη αυτής της απόφασης, αξιολογήθηκαν πολύ σοβαρά τεχνικά και επιστημονικά στοιχεία και τεκμηριώθηκαν σημαντικοί λόγοι απόρριψης του έργου, οι κυριότεροι των οποίων αφορούν τόσο σε θέματα χωρικής ασυμβατότητας, γειτνίασης με κατοικημένες περιοχές, υδρογεωλογικά δεδομένα κ.λπ., όσο και κινδύνους και απειλές σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από δυνητικά παραγόμενους ρύπους ή/και από τεχνικές και κατασκευαστικές αστοχίες του έργου.

Σημαντικός, ενδεχομένως ο κυριότερος, λόγος που οδήγησε στην αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου Τανάγρας, αφορά στο ιστορικό βάρος της περιοχής και ειδικότερα στην πολύχρονη μόλυνση και τις συνέπειες που έχουν επισήμως καταγραφεί σε σειρά μελετών και ερευνών, για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία στη λεκάνη απορροής του Ασωπού. Κατά ρητή δήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί «να γίνει αποδεκτή μια υποδομή διαχείρισης και ταφής επικίνδυνων και καρκινογόνων αποβλήτων στη θέση και με τις συνθήκες που έχει σχεδιαστεί».

Ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας, σε δήλωση του, συγχαίρει και ευχαριστεί δημόσια το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, όσους συμπαρίστανται στην προσπάθεια του και διακριτά τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, για την απόφαση του Συμβουλίου, με την οποία ζητά από όλες τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητα τους, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν με δεσμευτική ισχύ» την απόφαση του (του Π.Σ.), μέρος της οποίας κατά ρητό τρόπο, «υιοθετεί ως προς το περιεχόμενο το σύνολο των προβληματισμών που διατυπώνονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας, οι οποίοι θα πρέπει να απαντηθούν με σαφή τρόπο από την αιτούμενη αδείας επιχείρηση». Γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο και εμπλεκόμενο φορέα ή υπηρεσία που θα κληθεί να αποφασίσει για το εν λόγω έργο, την αταλάντευτη στάση και απόφαση του Δήμου να επιδιώξει τη μη υλοποίηση του έργου, με κάθε νόμιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της προσφυγής στη δικαιοσύνη (ελληνική & ευρωπαϊκή), για την προστασία της δημόσιας υγείας και των συμπολιτών μας.

Ως πρώτο βήμα αυτής της στρατηγικής, κατόπιν αναλυτικής και εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης,  ζητά την ανάκληση της βεβαίωσης χωροθέτησης του έργου, η οποία εκδόθηκε αρμοδίως χωρίς να εκπληρώνονται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

17-02-2022- Δελτίο Τύπου Δήμου Τανάγρας – ΧΥΤΒΑ

Πίνακας αποφάσεων της 6ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας
Πρόσκληση για την 7η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής