ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 5ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας