Μη κατηγοριοποιημένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022