ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 22ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας