Μη κατηγοριοποιημένο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ