ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – Αναθεωρημένο