ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΔΟΧ (ΚΩΔ. 101) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΔΕ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ Π.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ