ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΣΟΧ1/2022
/ /

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΣΟΧ1/2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΥΠΟΒΟΛΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ 10-6-2022  έως 19-6-2022, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr, η οποία πρέπει να συνοδεύεται απο αποδεικτικό  καταβολής παραβόλου 20 €

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2022

Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής πατήστε εδώ:

12-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ1-2022-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ:

Πίνακας Αποκλεισθέντων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ_000360

Πίνακας κατάταξης ΥΕ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_000355

11-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΟΧ1_2022-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Πίνακας κατάταξης ΔΕ-ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_000356

Πίνακας επιλογής ΥΕ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_000357

Πίνακας επιλαχόντων ΥΕ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_000359

11-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΟΧ1_2022-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΧΑΛΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Πίνακας επιλογής ΔΕ-ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_000358

Πίνακας αποφάσεων της 21ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Τανάγρας »