NEA

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ.874/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΥ”
/ / /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ.874/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

αριθμ.874/2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΥ”

για τις ανάγκες του Δήμου Τανάγρας

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80.617,50 πλέον ΦΠΑ

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

874-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α.O.Ε. 591.2018 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας θεμάτων 40ης/2018 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Ανακοίνωση για το νερό