ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων-Κοινωνικό Παντοπωλείο   & Ν.Π.Δ.Δ(ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) Δήμου Τανάγρας έτους 2023- 2024»
/ /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων-Κοινωνικό Παντοπωλείο   & Ν.Π.Δ.Δ(ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) Δήμου Τανάγρας έτους 2023- 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων-Κοινωνικό Παντοπωλείο   & Ν.Π.Δ.Δ(ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) Δήμου Τανάγρας έτους 2023- 2024», συνολικού προϋπολογισμού

173.963,08 € πλέον ΦΠΑ

Αρθμ.:550-2023

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πρόσκληση στην 25η/2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής