ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
/ /

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ ΔΤΑΝΑΓΡΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εσωτ. χώρων) ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (εσωτ. χώρων), ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 17-5-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 26-5-2023 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 20 ΕΥΡΩ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ιστορική στιγμή για τον Δήμο Τανάγρας. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Μανώλης Γραφάκος παρουσίασε στο Άρμα το νέο μεγάλο έργο πνοής, 16.600.135,23 ευρώ, που αφορά στην κατασκευή έργων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Τανάγρας
Πίνακας αποφάσεων της 16ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας