ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας
/ /

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας

Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

tanagra.gr/…020/09/ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf

Για να δείτε τους πίνακες κάντε κλικ  στον παρακάτω σύνδεσμο

tanagra.gr/…/09/ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ.pdf

tanagra.gr/…/202

tanagra.gr/…2020/09/ΜΕΡΙΚΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.pdf

0/09/ΠΛΗΡΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.pdf

Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tanagra@tanagra.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους

Για να δείτε τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

tanagra.gr/…/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Πίνακας αποφάσεων 29ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής