NEA

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο Δήμο Τανάγρας, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
/ / /

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο Δήμο Τανάγρας, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-7-2007).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της υπ΄αρ. 14/14-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»  σύμφωνα με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού  οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19.
 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/2020) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του  κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄)
 7. Την υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ)
 8. Την αριθ. 70/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας με θέμα: «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού 20 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΑΔΑ: 6ΥΞΧΩΗΒ-Β5Π),
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2232/τ.Β΄/4-10-2011.
 10. Το γεγονός ότι από την πρόσληψη του εκτάκτου προσωπικού προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2020.
 11. Καταργείται η με αριθ. πρωτ. 4980/8-4-2020 ανακοίνωση (ΣΟΧ1/2020)  λόγω  ελλείψεών της σε σχέση  με την αριθ. 70/2020   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου είκοσι (20) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα  (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Για να δείτε όλες τις θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε ανατρέξετε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

σοχ 2_2020

Παρακάτω σας παραθέτουμε και ένα υπόδειγμα αίτησης καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση προσόντων διορισμού:

αιτηση

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δηλεσίου Δήμου Τανάγρας στις 20/5/2020
Πρόσκληση για τη 18η/2020 τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής