NEA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 – Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας
/ / /

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 – Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-7-2007)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, 9ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/28-12-2009)
4. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64 /τ. Α΄/14-3-2020 ( κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ).
5. Το άρθρο 37 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68 /τ. Α΄/20-3-2020 ( κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης).
6. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2232/4-10-2011 τ. β).
7. Την αριθ. 70/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας, “περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού στη διάδοσή του”.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου είκοσι (20) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Α προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Για να δείτε όλες τις θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε ανατρέξετε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

4980_2020 ΣΟΧ 1 ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

Παρακάτω σας παραθέτουμε και ένα υπόδειγμα αίτησης καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση προσόντων διορισμού:

ΑΙΤΗΣΗ-για-ΣΟΧ-4ΜΗΝΩΝ

Δήλωση προσοντων διορισμού 2020

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Δηλεσίου 8/4/2020
Πίνακας αποφάσεων 12ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής