NEA

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
/ / /

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αικατερίνη Ευαγγελία

Τηλέφωνα: 2262351100 – 2262351145 – 2262351140

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147)
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν.
  5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
  6. Τις ανάγκες των Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότηταςΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο ΤανάγραςΓια να δείτε τις θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα παρακαλούμε ανατρέξτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –

Παρακάτω σας παραθέτουμε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση καθώς επίσης και το παράρτημα οδηγιών για την συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 200806_

III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (2)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συγχαρητήρια στον Ερμή Σχηματαρίου που γράφει τη δική του ιστορία παίρνοντας εισιτήριο για την Β΄Εθνική κατηγορία του Ελληνικού μπάσκετ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ