ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
/ /

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αρμόδια: ΔΑΒΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΤηλ: 22620 51520 – 22620 51500 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Τανάγρας μετά την αριθ. 92/2023 (ΑΔΑ: 63ΔΝΩΗΒ-9ΡΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δέκα (10) εργάτες πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, για διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.5043/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και αύριο Τετάρτη 28/6/2023, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Τανάγρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμ. υπάλληλος Δημητρίου Χρυσούλα, τηλ. Επικ. 2262351152).

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ: 01-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ:  02-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ:  02-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΣΠΑ 2023-2024
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ”