NEA

Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων
/ /

Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Πρόγραμμα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών/επιδεικτικών έργων αστικών αναβαθμίσεων εντός του ιστού των πόλεων της ελληνικής επικράτειας με συγκεκριμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και με στόχο την ανάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής.
Το Πρόγραμμα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιβράδυνση και τελικά στην αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και εξειδικεύεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους:

 • στην Αναστροφή της Θερμικής Κλιματικής Αλλαγής στο Αστικό Περιβάλλον
 • στην Προστασία του Ευπαθούς Πληθυσμού κατά την περίοδο των Θερμικών Διαταραχών (θερμών επεισοδίων)
 • στη Βελτίωση του Μικροκλίματος στα Δομημένα Σύνολα Υψηλής Πυκνότητας και συγκεκριμένα τις αστικές περιοχές χαμηλού εισοδήματος
 • στην Μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων κατά την θερινή και χειμερινή περίοδο
 • στη Μείωση του Ηλεκτρικού Φορτίου Αιχμής της χώρας
 • στη Βελτίωση των Επίπεδων Θερμικής Άνεσης του Αστικού Πληθυσμού
 • στην Τόνωση και Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και Βιομηχανίας Σχεδιασμού και Παραγωγής Δομικών Υλικών Φιλικών προς το Περιβάλλον

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ο Δήμος Τανάγρας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 724 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ//01-11-2013(ΑΔΑ ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-ΔΩ0) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με σκοπό την επαναδιαμόρφωση των επιλεγμένων περιοχών του δημοσίου αστικού χώρου των Οινοφύτων, την αύξηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, την αναβάθμιση του μικροκλίματος της περιοχής των Οινοφύτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και θερμικής άνεσης των κατοίκων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15% στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Αξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων».

Υποέργο 4 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση Δράσεων Ενημέρωσης & Προβολής της Πράξης», της Πράξης «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων» με κωδικό MIS 376661 (ΚΩΔ. ΣΑ.Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026).

Ο Δήμος Τανάγρας σύμφωνα με την Πράξη «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» αναβαθμίζει και επαναδιαμορφώνει μια επιλεγμένη περιοχή στο κέντρο του οικισμού Οινοφύτων, συνολικής επιφάνειας 25.000m2, η οποία αποτελείται από την κεντρική πλατεία, τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων της οδού Πύργου και επτά (7) ακόμα κεντρικών οδών των Οινοφύτων (Οδοί Προέδρου Στ. Σκλία, Αθηνών 25ης Μαρτίου, Πύργου, Λιάπη, Σ. Σκλία και Ασωπού).

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι στοχευμένες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή των Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας:

 • Δημιουργία πεζοδρομίων ή διαπλάτυνση των υπαρχόντων πεζοδρομίων
 • Δαπεδόστρωση με την χρήση «ψυχρών» υλικών στους δρόμους και τα πεζοδρόμια των οδών, η οποία περιλαμβάνει την φωτοκαταλυτική επίστρωση επιλεγμένων περιοχών, την αποξήλωση επιλεγμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων των δρόμων και επίστρωσημε με ψυχρούς τσιμεντοκυβόλιθους
 • Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού
 • Φύτευση στα Πεζοδρόμια
 • Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για το πότισμα των φυτών
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις οδούς Λιάπη και Προέδρου Στ. Σκλία
 • Εγκατάσταση συντριβανιού στην κεντρική πλατεία Οινοφύτων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά, καθώς αναβαθμίζουν αισθητά το περιβάλλον, και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Τανάγρας και των επισκεπτών του.

Ενδεικτικά από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένονται τα ακόλουθα οφέλη:

 • Αύξηση χώρων πρασίνου
 • Αναβάθμιση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού
 • Βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Τανάγρας (μείωση θερμοκρασίας περιβάλλοντος τουλάχιστον 1,8 βαθμούς ºC)
 • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Βελτίωση της επιβαρυμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής λόγω του ότι η περιοχή ότι βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη
 • Συμβολή στους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (πχ ποδήλατα) και την αποφυγή κυκλοφοριακών φόρτων
 • Με τη δημιουργία των βιοκλιματικά αναβαθμισμένων υπαίθριων χώρων, οι περιοχές γίνονται φιλικές προς τους πεζούς με την ποσότητα των δημόσιων χώρων που διατίθενται για τα αυτοκίνητα να είναι πολύ λιγότερες από αυτές που διατίθενται στους πεζούς
 • Δυνατότητα ενίσχυσης της εμπορικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στους περιμετρικούς δρόμους, παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, λόγω της αισθητικής αναβάθμισης της περιοχή
 • Επισημαίνεται ότι στο έργο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύκολη προσβασιμότητα από άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και παιδιά, με σκοπό την άνετη και ασφαλή μετακίνησή τους στους υπαίθριους χώρους του Δήμου

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το έργο «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων»

Στα πλαίσια της δημοσιότητας του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων» υλοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα με θέμα το Πρόγραμμα, την Πράξη καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2016 στο Μέγαρο Δημοσθένη Λιάπη με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης καθώς και την ενημέρωση των πολιτών του Δήμου.

Στην ημερίδα παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κος Β. Περγαλιάς και η κα. Γ. Καμπιώτου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Τανάγρας.
Η Πράξη «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15% στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων».

Ολοκληρωμένες Βιοκλιματικές Παρεμβάσεις

Επιτευχθέντες Στόχοι Έργου

Μετά από την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής ανάπλασης των Οινοφύτων επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:

-Μείωση της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 2,0° C βαθμούς σε ύψος 1,80μ

-Μείωση του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμοωρών βάσης 26° C σε ύψος 1,80μ κατά 28,6%

-Μείωση της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας 16,0° C

Διαθέσιμα Αρχεία προς Κατέβασμα

ΑΣ5 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΣ8 ΤΥΠIKH ΔΙΑΤΟΜΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τανάγρας 2015 – 2019
Δρομολόγια έτους 2019 για μπάνια στο Δήλεσι