Τελευταία νέα

Πίνακας αποφάσεων 7ης/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
POSTED June 7, 2019 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων 7ης/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 7.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πίνακας αποφάσεων 1ης/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
POSTED January 30, 2019 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων 1ης/2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόσκληση 8ης Συμεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018
POSTED April 24, 2018 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση 8ης Συμεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018

8η Πρόσκληση για 8ο Δ.Σ. 2018 ενημέρωση 5η Δημοτική Ενότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πίνακας ανάρτησης αποφάσεων 21ης/2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
POSTED December 19, 2017 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας ανάρτησης αποφάσεων 21ης/2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ