ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών προς τους ενδιαφερόμενους οικ. φορείς για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών των Π.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας.
/

Πρόσκληση υποβολής προσφορών προς τους ενδιαφερόμενους οικ. φορείς για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών των Π.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Στοιχεία αναλύσεων νερού – 20/10/2016
Πρόσκληση για το 16ο Δ.Σ 2016