ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς όλους τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
/

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς όλους τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Πρόσκληση για το 15ο Δ.Σ 2016
Πίνακας θεμάτων 41ης/2016 συνεδρίασης Ο.Ε.