Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόσκληση της 23ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας.