Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόσκληση για την 24η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ Τανάγρας