Μη κατηγοριοποιημένο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ