ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ