ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ