ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”
/

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”

 O ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”

με προϋπολογισμό 50.550,00 Ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τους ακόλουθους συνδέσμους

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4.ΕΣΥ

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ

6. ΟΡOI ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

7.ΤΕΥΔ

Αναλύσεις πόσιμου νερού Δ.Ε. Οινοφύτων
Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του Μέτρου 3.4.4